Loading...
/img/newses/origin/cong-nghe-sinh-hoc.jpg
Chuyên ngành Công nghệ Sinh học
Công nghệ sinh học tìm ra phương pháp chữa ung thư, đảo ngược tác động của biến đổi khí hậu, tìm nguồn năng lượng thay thế...